Rata şomajului în rândul tinerilor din ţările OECD a ajuns la 15,7%, în timp ce în ţările UE a fost de 23,4% la începutul...

Group Of Teenage Students Sitting Outside On College Steps Using Mobile PhoneRata şomajului în rândul tinerilor din ţările OECD a ajuns la 15,7%, în timp ce în ţările UE a fost de 23,4% la începutul lui 2014, cu mici variaţii în ambele cazuri faţă de anul anterior. În România, deşi anul trecut rata şomajului în rândul tinerilor era sub media europeană, în primul trimestru din 2014 această rată a atins 25,7%, după o creştere continuă în ultimele trei trimestre.

În contextul în care problema şomajului în rândul tinerilor riscă să conducă la ratarea unei întregi generaţii, EY a lansat a doua ediţie a studiului Avoiding a lost generation. Realizat în colaborare cu Alianţa Tinerilor Antreprenori G20, raportul identifică şi analizează aspectele legate de şomajul în rândul tinerilor cu care se confruntă ţările G20, şi încearcă să ofere recomandări practice  şi exemple de scheme şi politici antreprenoriale de succes deja implementate.

Şomajul în rândul tinerilor este o problemă persistentă în întreaga lume, care, în ciuda îmbunătăţirii condiţiilor economice, rămâne la cote foarte ridicate. Asigurarea unui ecosistem antreprenorial activ reprezintă una din cele mai bune căi de a trata problema şomajului în rândul tinerilor, atât datorită numărului mare de locuri de muncă generate de antreprenori, cât şi datorită împlinirii profesionale pe care demararea unei afaceri proprii o poate oferi tinerilor

Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România

Susţinerea antreprenoriatului reprezintă o soluţie de luat în calcul pentru problema şomajului în rândul tinerilor. Studii recente dezvoltate de  EY au arătat că afacerile conduse de antreprenori vor genera mai multe locuri de muncă decât marile corporaţii în anul 2015 – cu 76% dintre antreprenori declarând că intenţionează să-şi extindă forţa de muncă în 2014, faţă de 31% dintre executivii din marile corporaţii.

Vezi si:

Business Trends: Din şomeri în antreprenori pe bani europeni

Ești gata să devii antreprenor?

Trends: care este portretul tânărului român aflat în căutarea unui job

Raportul Avoiding a lost generation include analiza schemelor de succes implementate  în mod curent în ţările G20, cu scopul de a întocmi recomandări cheie de acţiune, precum:

Crearea de mecanisme de finanţare, fie derulate de guverne, fie sprijinite de acestea, în cadrul cărora mentoratul şi educaţia financiară să devină o condiţie de finanţare.

În România, accesul la finanţare al antreprenorilor rămâne o problemă generalizată. Conform ultimei ediţii a studiului EY Barometrul antreprenoriatului românesc, 90% dintre antreprenorii români intervievaţi consideră dificil sau foarte dificil accesul la finanţare al antreprenorilor tineri (sub 40 de ani).

Pe de altă parte, este perceptibilă o îmbunătăţire a programelor de mentorat şi a educaţiei antreprenoriale, inclusiv a celei financiare. Astfel, 58% dintre antreprenori consideră că educaţia antreprenorială s-a îmbunătăţit în 2013, în timp ce 80% dintre antreprenorii respondenţi în cadrul studiului au declarat că mentorează în medii formale sau informale întreprinzători aflaţi la început de drum.

Crearea de relaţii strânse şi furnizarea de stimulente pentru investitorii cu capital de risc, incubatoare de afaceri şi business angels, în scopul generării sau dezvoltării de iniţiative care să permită folosirea surselor alternative de capital.

Această idee este susţinută nu doar de antreprenorii G20, ci şi de oamenii de afaceri din România. Conform aceluiaşi studiu EY realizat în România, antreprenorii consideră capitalul de risc, business angels şi fondurile de investiţii de tip private equity ca având cel mai mare potenţial impact pentru dezvoltarea antreprenoriatului în România pe termen lung, după creditele bancare.

Simplificarea şi armonizarea birocraţiei, în scopul uşurării poverii administrative pentru tinerii antreprenori.

Cei mai mulţi dintre antreprenorii români care au participat la Barometrul antreprenoriatului românesc consideră nivelul fiscalizării, dar mai ales incertitudinea fiscală şi birocraţia, ca fiind cele mai importante obstacole pentru antreprenori în începerea şi dezvoltarea unei afaceri. În ciuda angajamentelor repetate a instituţiilor statului pentru asigurarea predictibilităţii legislative, 72% dintre antreprenorii români au considerat că mediul de reglementare şi fiscal s-a înrăutăţit în 2013.

Crearea de conţinut pozitiv pe tema antreprenoriatului, astfel încât să fie stimulată implicarea tinerilor de la o vârstă fragedă.

Având în vedere că 59% dintre antreprenorii români consideră că mentalităţile şi valorile româneşti nu susţin antreprenoriatul, sprijinirea imaginii antreprenorilor români este cu atât mai importantă pentru schimbarea de percepţie în cadrul societăţii. În acest sens, 35% din antreprenori cred că percepţia faţă de ei s-a îmbunătăţit în 2013, în timp ce 52% consideră comunicarea poveştilor de succes ca având cel mai mare impact în promovarea culturii antreprenoriale.

Încurajarea şi susţinerea hub-urilor, incubatoarelor de afaceri, acceleratoarelor şi reţelelor de afaceri, astfel încât să se obţină o concentrare de talente relevante.

45% dintre antreprenorii români fac parte din cluburi/asociaţii de antreprenori, faţă de 63% nivelul Uniunii Europene. În acelaşi timp, însă, antreprenorii români intenţionează să utilizeze în viitor mai intens întâlnirile şi workshop-urile pentru antreprenori şi programele guvernamentale pentru startup-uri şi alte programe pentru antreprenori. De asemenea, încep să se cristalizeze şi în România hub-uri şi acceleratoare funcţionale de afaceri.

“Tinerii români sunt dispuşi să muncească din greu pentru ceea ce îşi doresc, conform unei analize recente realizate de EY împreună cu Academia de Studii Economice în rândul a 765 studenţi. Conform aceleiaşi analize, 52% dintre aceşti tineri sunt interesaţi să îşi dezvolte propria afacere în următorii doi ani. Având în vedere aceste date, tinerii români trebuie susţinuţi să devină antreprenori prin măsuri clare, care să derive din măsurile şi schemele de succes aplicate în alte ţări şi adaptate realităţilor româneşti”

Mihaela Matei, Coordonatoarea proiectului Barometrul Antreprenoriatului Românesc şi Special Projects Communication Officer, EY România

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: