Compania Sodexo, unul dintre jucătorii de top de pe piaţa românească a tichetelor cadou şi de masă, va emite, începând cu anul acesta, tichete...
Sodexo_Voucher de masa electronic_Gusto Pass_2015Compania Sodexo, unul dintre jucătorii de top de pe piaţa românească a tichetelor cadou şi de masă, va emite, începând cu anul acesta, tichete de masă în format electronic, după ce compania va fi autorizată pentru această activitate de către Ministerul Finanțelor Publice.

Normele de aplicare a Legii 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 54/2015, însă tichetele de masă în format electronic nu au fost încă puse în circulație. Angajatorii și angajații vor putea opta pentru tichetele de masă în format card numai după ce sunt parcurse următoarele etape:

  • Elaborarea criteriilor de autorizare a unităților emitente de tichete de masă în format card;
  • Evaluarea și autorizarea propriu-zisă a companiilor care doresc să emită tichete pe acest tip de suport de către Ministerul Finanțelor Publice, care rămâne autoritatea de control, asigurând stabilitatea sistemului de tichete de masă.

„Voucherele de masă în format electronic ajută la modernizarea sistemului de tichete valorice din România, oferindu-le companiilor și angajaților acestora acces la cele mai noi tehnologii și, în același timp, posibilitatea de a alege soluția optimă pentru fiecare,” declară Jean Istasse, CEO Sodexo România.

„La nivel global, grupul Sodexo emite 65%-70% din volumele sale pe carduri și ne așteptăm ca tichetele de masă în format electronic să se bucure de succes și în România. Sodexo face astfel toate demersurile pentru a oferi în continuare cea mai mare rețea de afiliere atât pentru tichetele de masă pe suport de hârtie, cât și pentru cele emise pe card.”

New trends: Up Romania va emite tichete de masa electronice

Pentru a veni în ajutorul angajatorilor şi a angajaţilor care optează pentru noul format al tichetelor de masă, Sodexo a realizat un Ghid de utilizare a Tichetelor de Masă în Format Electronic.

Principii generale privind tichetele de masă în format electronic:

1.         Tichetele de masă electronice sunt carduri dedicate exclusiv alocației individuale de hrană a angajaților;

2.         Angajatorii pot opta fie pentru acordarea tichetelor de masă pe hârtie, fie pe suport card;

3.       Tichetele de masă pe card vor putea fi utilizate numai în acele unități de alimentație publică echipate să accepte carduri și care au contracte încheiate cu unitățile emitente. Sodexo va face toate eforturile pentru a oferi cea mai mare rețea de afiliere pentru tichetele de masă indiferent de suportul pe care sunt emise, așa cum a reușit în ultimii 16 de ani de când emite în România;

4.         Cardurile pe care vor fi virate sumele aferente tichetelor de masă nu sunt carduri bancare;

5.         Nu este permisă alimentarea cardului de tichete de masă cu alte sume;

6.         Nu este permisă retragerea de numerar de pe cardurile de tichete de masă;

7.      Sumele cu care sunt alimentate cardurile de masă vor avea aceeași perioadă de validitate ca și tichetele de masă pe suport hârtie. Concret: un tichet de masă emis până la 31 octombrie a unui an calendaristic poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului de emitere, în timp ce un tichet de masă emis începând cu 1 noiembrie a unui an poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor emiterii;

8.       Valoarea nominală a tichetelor de masă  indiferent de suport este în prezent de 9,35 lei. Această valoare este revizită periodic de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Principii și reguli pentru angajați privind tichetele de masă în format electronic

1.        Sumele disponibile pe cardurile de tichete de masă ale angajaților:

•          Angajatorii sunt obligați să înștiințeze lunar salariații cu privire la data alimentării și valoarea tichetelor de masă transferate pe cardul de tichete;

•          Angajații vor folosi tichetele de masă electronice în conformitate cu contractul pe care unitatea emitentă îl încheie cu angajatorul.

2.        Niciun cost suplimentar pentru angajați:

•          Toate costurile cu tichetele de masă în format electronic vor fi suportate de către angajatori;

3.       Efectuarea plății cu tichete de masă în format electronic:

•      La momentul achitării alimentelor în unitățile alimentare, cardurile de masă vor fi debitate cu valoarea integrală a produselor cumpărate.

Principii și reguli pentru angajatori privind acordarea tichetelor de masă în format electronic

1.         Procesul de comandă:

•           Procesul de comandă a tichetelor de masă rămâne același indiferent de suport pe hârtie sau în format electronic;

•           Noutatea normelor de aplicare se refera la numarul de tichete valorice, indiferent de suportul pe care sunt emise, la care are dreptul într-o lună un angajat care lucrează în ture sau pentru situatia in care timpul de lucru depășește 8 ore/zi. Numarul de tichete se calculează adunând numărul de ore lucrate și împărțind această sumă la 8;

•           Angajatorii pot acorda tichete de masă doar pentru zilele lucrate și numai în limita valorii nominale aprobată prin lege.

2.         Cine poate primi tichete de masă pe suport card:

•           Angajatorii vor stabili împreună cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea tichetelor de masă și suportul pe care vor fi emise, precum și:

•           Numărul salariaților din unitate care pot primi lunar tichete de masă;

•     Valoarea nominală a tichetului de masă, în limită celei prevăzute de lege, ținând seamă de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

•           Numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se oferă tichete de masă salariaților;

•           Criteriile de selecție privind stabilirea salariaților care primesc tichete de masă.

3.         Plata tichetelor de masă pe suport card către emitenți:

•           Angajatorii vor plăti în avans sumele aferente tichetelor de masă electronice către unitățile emitente.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: