ACCESS HUB facilitează dialogul dintre autorități publice și persoanele cu dizabilități ACCESS HUB facilitează dialogul dintre autorități publice și persoanele cu dizabilități
A fost lansat proiectul „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități”, o inițiativă a două organizații din Iași, ce își propune... ACCESS HUB facilitează dialogul dintre autorități publice și persoanele cu dizabilități

A fost lansat proiectul „ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități”, o inițiativă a două organizații din Iași, ce își propune să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități de la nivelul județului.

Proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – filiala Iași (ANCAAR), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 188.600 Euro și este derulat în perioada aprilie 2021 – septembrie 2022.

„ACCESS HUB – Creșterea cetățeniei active pentru persoanele cu dizabilități” a pornit din dorința de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități – copii, tineri și reprezentanți legali ai acestora. Proiectul abordează problematicile cu care aceștia se confruntă prin împuternicirea lor pentru a deveni proactivi și reactivi în ceea ce privește respectarea drepturilor lor, în raport cu autoritățile locale.

Sprijin pentru copiii și tinerii cu dizabilități

Problematica copiilor și tinerilor cu dizabilități este complexă, având în vedere nevoile specifice de protecție ale acestora, atât din perspectivă medicală, cât și din perspectivă socială și educațională. În România, subfinanțarea sistemului de protecție socială face ca instituțiile publice responsabile de respectarea drepturilor acestor copii și tineri să nu reușească să acopere în mod adecvat nevoilor lor. Ca și consecințe pe termen lung, aceste persoane continuă să fie marginalizate, cu oportunități reduse de integrare în comunitate și pe piața muncii. Totodată, o participare scăzută a acestora în procesele decizionale care îi privesc face ca problemele lor să rămână necunoscute la nivelul autorităților locale.

În acest context, ACCESS HUB își propune împuternicirea grupurilor vulnerabile de la nivelul județului Iași, afectate de problematica dizabilității, în vederea creșterii capacității proactive și reactive de rezolvare a problemelor și de exercitare a drepturilor proprii în raport cu factorii de decizie la nivel local. Pe parcursul proiectului, vor avea loc demersuri pentru creșterea capacității părinților și a tinerilor cu dizabilități privind accesul la drepturi, servicii, dar și de dezvoltare personală, pentru a dobândi o serie de abilități și practici necesare participării la dezbateri față în față cu autorități locale din județul Iași, cu scopul de a influența deciziile care îi privesc. Totodată, vor fi organizate întrevederi între beneficiarii proiectului și autoritățile publice locale din județul Iași în vederea identificării de soluții la problematica persoanelor cu dizabilități.

Aproximativ 115 copii, tineri și părinți vor fi implicați direct în activitățile proiectului – sesiuni de informare, ateliere de dezvoltare personală și de participare publică, terapii individuale și de grup. Nu în ultimul rând, va fi dezvoltată platforma „INFOABIL”, care va avea rolul de a facilita accesul la informații utile și structurate cu privire la servicii și instituții cu atribuții în domeniul dizabilității.

Prin toate acțiune sale, ACCESS HUB urmărește să dezvolte o metodologie care să permită replicabilitatea modelului de intervenție în ceea ce privește lucrul cu persoane cu dizabilități și creșterea capacității acestora de a dialoga cu autorități locale cu privire la problemele care îi privesc.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: