Proiect derulat de Fundația Bethany a oferit programe educaționale pentru 300 de copii din medii defavorizate Proiect derulat de Fundația Bethany a oferit programe educaționale pentru 300 de copii din medii defavorizate
Începând cu toamna anului 2018, 300 de copii aflați la risc de abandon școlar, provenind din medii defavorizate, au beneficiat de programe socio-educaționale adaptate... Proiect derulat de Fundația Bethany a oferit programe educaționale pentru 300 de copii din medii defavorizate

Începând cu toamna anului 2018, 300 de copii aflați la risc de abandon școlar, provenind din medii defavorizate, au beneficiat de programe socio-educaționale adaptate nevoilor lor în cadrul proiectului „Educația – o responsabilitate a tuturor”, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Proiectul, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și-a propus diminuarea ratei de părăsire timpurie a școlii, totodată stimulând integrarea în mediul școlar a copiilor cu vârste cuprinse între 2 și 14 ani, printr-o intervenție integrată dedicată atât lor, cât și părinților, cadrelor didactice și comunității, în ansamblu.

Proiectul s-a desfășurat în două zone rurale din județul Iași: comuna Belcești (satul Liteni) și comuna Vlădeni (satele Vlădeni și Broșteni). În cele două comunități, 300 de elevi din clasele primare și de gimnaziu au beneficiat în mod gratuit de servicii socio-educaționale adaptate nevoilor lor: programe de tip „Școală după Școală”, programe de dezvoltare a abilităților de viață independentă, activități extrașcolare și recreative. Pe parcursul a cinci semestre școlare, copiii au primit sprijin de specialitate la disciplinele de bază – matematică și limba română, precum și rechizite și materiale educaționale necesare, hrană și sprijin financiar pentru îmbunătățirea participării școlare.

Totodată, prin intermediul proiectului, Fundația Bethany și-a propus să stimuleze integrarea copiilor în mediul școlar prin implicarea lor într-o serie de activități cu un puternic caracter motivațional, precum: organizarea unei tabere integrate de dezvoltare a abilităților pentru încurajarea rezultatelor bune la învățătură, implementarea unui program de dezvoltare a abilităților de viață independentă, precum și prin organizarea de activități și concursuri extrașcolare. Pe plan secund, proiectul a vizat și creșterea gradului de implicare al părinților în procesul de îngrijire și de educație al copiilor, prin organizarea de ateliere unu la unu (părinte-copil) și prin implementarea unui program de educație parentală pentru 150 de părinți.

În completarea programelor de educație pentru copii și părinți, proiectul a urmărit și organizarea unui program de dezvoltare profesională pentru 91 de cadre didactice din mai multe comunități rurale din județul Iași, cu scopul de a crește competențele profesionale și calitatea actului didactic.

Programul „Școală după Școală” continuă și în 2021

Pe fondul nevoilor crescute de intervenție la nivel social și educațional generate de pandemia COVID19, la finalul anului 2020, Fundația Bethany a demarat o nouă ediție a campaniei „Fii un altfel de Moș Crăciun”, prin care au fost mobilizate o parte din fondurile necesare pentru continuarea activităților zilnice de educație remedială în cadrul programului „Școală după Școală” și după încheierea finanțării proiectului. Astfel, 104 copii din cele două comunități vor avea șansa și în anul 2021 să acceseze servicii de sprijin și asistență psihoeducațională prin care vor putea depăși barierele de înțelegere și își vor consolida cunoștințele de bază necesare reușitei școlare. Pe termen lung, recuperarea timpurie a decalajelor asigură copiilor șanse crescute de succes în etapele ulterioare de educație, respectiv în formarea și contribuția lor ca viitori adulți în comunitate.

Ce a însemnat proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor”

Proiectul „Educația – o responsabilitate a tuturor” s-a derulat pe o perioadă de 34 de luni (30 aprilie 2018 – 28 februarie 2021) și a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 2.184.718,49 lei din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Prin activitățile desfășurate în cadrul proiectului au fost deschise noi orizonturi pentru 300 de copii de diverse vârste și indirect tot atâtea familii. Transferul de informații de la copil la familie a fost realizat constant, ca urmare a faptului că zilnic a existat cel puțin o activitate desfășurată în cadrul proiectului ce le-a influențat viața. Prin intermediul activităților, cei mai mulți copii au reușit să-și îmbunătățească notele la școală și a crescut prezența activă în cadrul orelor de curs de la clasă. Totodată, prin fondurile alocate prin proiect au beneficiat de sprijin financiar 154 elevi, iar 30 de copii au participat pentru prima data într-o tabără multidisciplinară. Pe parcursul proiectului, 150 de părinți au fost sprijiniți prin activități de educație parentală care au dus la creșterea nivelului de înțelegere a responsabilității familiale în raport cu procesul educațional al copilului. Nu în ultimul rând, au beneficiat de sprijin 91 profesori, care, prin participarea la oportunitățile de dezvoltare profesională oferite în cadrul proiectului, au dobândit noi cunoștințe care să-i ajute în gestionarea relațiilor profesor-elevi.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: