Specialiștii din administrația publică, absolvenții de urbanism, arhitectură și peisagistică, precum și absolvenții din diferite domenii conexe se pot înscrie pe 10-11 iulie pentru...

Group Of Teenage Students Sitting Outside On College Steps Using Mobile PhoneSpecialiștii din administrația publică, absolvenții de urbanism, arhitectură și peisagistică, precum și absolvenții din diferite domenii conexe se pot înscrie pe 10-11 iulie pentru admiterea la Programele Masterale derulate de Facultatea de Urbanism, din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti.

Facultatea de Urbanism este singura facultate  din România care organizează programe de tip Bologna, acreditate ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior ), recunoscute la nivel european, precum și de Registrul Urbaniștilor din România (RUR), pentru acordarea dreptului de semnătura.

Specializările Programelor Masterale în anul universitar 2014-2015 sunt Proiectare Urbană (MPU), Peisaj şi Teritoriu (MPT) şi Urbanism și Politici Publice (MUPP) – în parteneriat cu Facultatea de Științe Politice din SNSPA.

Examenul se va susţine pe 15 iulie 2014, iar proba de concurs va fi scrisă, pe o temă de sinteză.

Absolvenţii programelor masterale ale Facultăţii de Urbanism pot lucra în proiectare, administraţie – ministere, compartimentul arhitectului şef şi şef serviciu urbanism/amenajarea teritoriului, management, economie, sociologie şi geografie urbană, mediu si sustenabilitate, cercetare, educaţie sau în domenii ale creaţiei artistice.

Un număr de 25 de locuri disponibile în acest an la admiterea la Facultatea de Urbanism din Sibiu

Tot în luna iulie, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, prin Facultatea de Urbanism (UAT), unica facultate din țară cu această specialitate, va organiza concursul de admitere la Sibiu pentru specializarea Urbanism şi Administrarea Teritoriului, sectie acreditată ARACIS.

Pentru acest profil sunt scoase la concurs 25 de locuri (15 subvenţionate şi 10 cu taxă), durata programului de licenţă fiind de 3 ani, cu posibilitatea completării studiului de licenţă de  4 ani. Ulterior, absolvenţii pot urma un master Bologna de 2 ani în programul Urbanism şi Politici Publice, desfăşurat la Sibiu în cadrul Facultăţii de Urbanism a UAUIM. Programul este, de asemenea, acreditat ARACIS şi vizează formarea de specialişti în domeniul urbanismului, pentru a lucra în administraţia locală (primării, consilii judeţene), administraţia centrală (ministere, organizatii guvernamentale) sau în instituţii private (birouri de urbanism) axate pe planificare, dezvoltare urbană şi teritorială, fonduri europene şi gestiunea dezvoltării teritoriului, politici de coeziune teritorială etc.

Înscrierea va avea loc în zilele de 10 – 11 iulie 2014, la Sibiu, iar admiterea va consta într-o probă unică care va testa cunoştinţele de cultură generală, creativitate şi logică.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.