Dacă v-aţi hotărât să puneţi pe picioare o afacere trebuie să ştiţi câte ceva despre actele necesare şi despre perioada de timp în care...
businessDacă v-aţi hotărât să puneţi pe picioare o afacere trebuie să ştiţi câte ceva despre actele necesare şi despre perioada de timp în care puteţi spera să deveniţi proprietar de firmă.  România înregistrează cei mai buni timpi de răspuns în comparaţie cu alte ţări din regiune în cazul solicitărilor înaintate către Registrul Comerţului, conform unui studiu realizat de Accace, una dintre principalele companii de externalizare şi consultanţă de afaceri din Europa Centrală şi de Est.

Termenele medii de răspuns variază între o zi lucrătoare, în cazul avizelor pentru înfiinţarea societăţilor comerciale, și două zile lucrătoare pentru răspunsurile privind modificările aduse actelor constitutive.

La polul opus, termenul mediu pentru radierea unei firme înregistrate în România poate fi cuprins între 3 luni și 3 ani, în funcţie de motivul pentru care se solicită acest lucru: trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii, imposibilitatea realizării obiectului de activitate al companiei, declararea nulităţii societăţii, hotărârea adunării generale sau a tribunalului, falimentul societăţii.

„Analizând termenele de așteptare din România, în comparaţie cu celelate state din regiune, putem observa că ţara noastră are printre cele mai scurte termene de răspuns. Mai mult decât atât, de exemplu, spre deosebire de Polonia, unde, deși termenul legal de înregistrare a unei menţiuni este de 1 – 4 săptămâni, termenul real de soluţionare a unei cereri poate fi prelungit până la 8 săptămâni, în România termenele legale sunt respectate”, a spus Nicoleta Boaru, Corporate Services Manager Accace.

În cazul României, în general, diferenţele sunt întâlnite în cazul termenelor de eliberare a rezoluţiilor, acestea putând fi mai mari sau mai mici, după caz. Eliberarea rezoluţiei poate fi amânată cu cel mult 30 de zile lucrătoare și poate fi solicitată chiar și de către partea care depune dosarul, în cazul în care Registrul Comerţului solicită documente suplimentare, iar obţinerea acestora necesită o perioadă mai mare de timp.

În ceea ce privește perioada maximă de timp în care o firmă poate deveni operaţională, aceasta poate fi de 3 -5 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului la Registrul Comerţului, în condiţiile în care dosarul este complet și nu sunt necesare documente suplimentare.

De ce documente este nevoie pentru înfiinţarea unei firme

Dosarul pentru înfiinţarea unei firme în România trebuie să conţină o serie de documente în original, printre care:

dovada verificării disponibilităţii și rezervării firmei,

acordul pentru utilizarea denumirii, dovada verificării calităţii de asociat unic,

actul constitutiv al companiei,

declaraţii pe proprie răspundere ale fondatorilor sau administratorilor, precum și specimene de semnătură ale reprezentanţilor societăţii.

De asemenea, sunt necesare și copii după actele de identitate ale fondatorilor și dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social, precum și o serie de acte obţinute prin intermediul Registrului Comerţului și certificate de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii.

În funcţie de situaţie, pot fi necesare și acte de înregistrare ale fondatorilor, hotărârea organului statutar privind înfiinţarea companiei, certificatul de bonitate al persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea companiei, avizele prealabile prevăzute de legile speciale, mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele fondatorului sau, după caz, o împuternicire specială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale.

„În afară de documentele necesare înfiinţării unei societăţi, este necesară și achitarea unei taxe de registru, aceasta putând ajunge până la maxim 400 RON. Taxa pentru radierea unei firme depinde de motivul radierii”, a precizat şi Elena Radu, Junior Corporate Services Consultant Accace.

Astfel, singurul inconvenient îl reprezintă timpul foarte mare de așteptare pentru a depune un dosar, această problemă putând fi soluţionată prin suplimentarea numărului de referenţi din cadrul Registrului Comerţului sau eliminarea muncii duble în cazul verificării dosarului.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.