Cu ajutorul cardurilor, încasările la bugetele locale ar putea crește cu 750 de mil. lei anual Cu ajutorul cardurilor, încasările la bugetele locale ar putea crește cu 750 de mil. lei anual
Visa Europe a lansat Strategia națională de încurajare și promovare a plăților cu cardul în sectorul public. Astfel, simulările realizate de studiile Visa Europe... Cu ajutorul cardurilor, încasările la bugetele locale ar putea crește cu 750 de mil. lei anual
catalin_cretu_berna_ulmanVisa Europe a lansat Strategia națională de încurajare și promovare a plăților cu cardul în sectorul public. Astfel, simulările realizate de studiile Visa Europe arată că extinderea utilizării cardurilor pentru plata taxelor locale ar avea efecte financiare considerabile, prin reducerea costurilor și, în cele din urmă, creșterea gradului de colectare.

Resursele totale de care dispun administrațiile locale sunt semnificative, de 9% din PIB, dar veniturile din impozitele locale reprezintă doar 3% din veniturile publice totale, în timp ce costurile cu administrarea fiscală locală s-au ridicat la 6,5% din veniturile încasate din taxe și impozite locale.

Pentru susținerea plăților cu cardul a taxelor și impozitelor, Visa Europe propune pe termen scurt clarificarea regimului comisionului de tranzacționare și al celui de distribuție a credențialelor pentru plățile online și asigurarea resurselor pentru rezolvarea solicitărilor de informații sau întrebari ale cetățenilor care doresc să facă sau au făcut plăți pe www.ghiseul.ro.

Pe termen mediu, este nevoie de o practică unitară privind credențialele, de acordarea de stimulente financiare pe o perioadă de doi-trei ani pentru a se ajunge la înrolarea a 75% din primării în sistemul național electronic de plată online, de integrarea tuturor bazelor de date fiscale, de acceptarea depunerii online a declarațiilor fiscale și a altor documente ale contribuabililor și înregistrarea electronică a amenzilor de circulație și, nu în ultimul rând, de promovarea plății online a impozitelor locale.

Simulările realizate de studiile Visa Europe arată dacă 30% din venituri ar fi colectate prin plăți cu cardul, s-ar economisi cu cheltuielile de administrare circa 23 de milioane RON, iar veniturile ar putea creste cu până la 750 de milioane RON anual.

Visa Europe a lansat, astazi, Strategia națională de încurajare și promovare a plăților cu cardul în sectorul public, în cadrul căreia propune o serie de măsuri care vizează eficientizarea acestui sector și analizează impactul economic estimat al acestora. Pe baza unei analize detaliate a circulaţiei fluxurilor de numerar în administraţia centrală şi locală, Visa Europe a elaborat o serie de propuneri care pot contribui decisiv la reducerea costurilor publice, la creşterea bazei de impozitare, la reducerea economiei subterane şi, nu în ultimul rând, pot oferi cetăţenilor siguranţă şi eficacitate în tranzacţiile financiare cu autorităţile.

Strategia propusă de Visa Europe propune stimularea de către stat a conversiei la plăți electronice a fluxurilor de numerar care circulă în prezent dinspre populație către stat, dinspre stat către populație și între populație și comercianți, cu scopul combaterii economiei subterane și îmbunătățirii performanței administrative. Obiectivele strategice propuse de Visa Europe sunt reducerea economiei subterane cu 5% în decurs de 4 ani, creșterea gradului de colectare a veniturilor la PIB la 40% (media UE) în 4 ani și economisirea a 1 miliard de RON în distribuția beneficiilor sociale într-un interval de 5 ani.

catalin_cretu_visa_europeRomânia și-a asumat în fața partenerilor internaționali realizarea unei consolidări fiscale sustenabile, iar economia subterană reprezintă una dintre principalele bariere în îndeplinirea acestui obiectiv. Studiile arată că sistemele de plăţi electronice ajută în mod clar la reducerea economiei subterane, iar cardul reprezintă instrumentul electronic de plată cel mai accesibil și mai des utilizat de populație. De peste 25 de ani, Visa colaborează îndeaproape cu guvernele din întreaga lume pentru a susține dezvoltarea plăților cu cardul și ne dorim să putem să contribuim și la dezvoltarea economică a României. Tocmai de aceea, propunem o serie de măsuri concrete care se pot constitui într-o Strategie guvernamentală de încurajare şi promovare a plăţilor electronice cu cardul, cu avantaje multiple atât pentru populație cât și pentru instituțiile publice”

Cătălin Crețu, director general România, Visa Europe

Măsurile propuse vizează patru direcții principale, respectiv îmbunătăţirea colectării impozitelor şi taxelor locale cu ajutorul plăţilor prin card, creșterea eficienţei distribuirii ajutoarelor şi a prestaţiilor sociale prin utilizarea cardului, reducerea birocraţiei şi creşterea eficienţei financiare prin transferul pe card al cheltuielilor realizate cu deplasările în interes de serviciu în sectorul public și măsuri de reducere a economiei subterane prin acordarea unor facilităţi la plăţile electronice prin card.

Stadiul dezvoltării metodelor de plată cu cardul a impozitelor și taxelor locale în România arată ca încă există obstacole majore care împiedică creșterea gradului de colectare a acestora și îngreunează eforturile cetățeanului de a-și plăti contribuțiile financiare la bugetele publice.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.