Academia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, SC Acacia Consultanţă & Project Management SRL, Economic&Business Research...

College-student-using-laptopAcademia de Studii Economice (ASE) din Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Slatina, SC Acacia Consultanţă & Project Management SRL, Economic&Business Research Center SRL, anunţă lansarea proiectului strategic „Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor”, POSDRU/125/5.1/S/135301.

Proiectul are o durată de 18 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. Valoarea asistenţei nerambursabile este de 13.773.636,15.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor, în special de lungă durată, prin dezvoltarea şi implementarea unui program integrat pentru intervenţii active de ocupare.

Activităţile proiectului vizează un grup ţintă format din minim 1.090 de persoane şi converg către atingerea următorelor obiective specifice:

– Dezvoltarea încrederii în sine şi motivarea a minim 1090 de membri ai grupului ţintă prin activităţi specifice de consiliere individuală şi de grup cu elemente de life coaching.  

– Corelarea aptitudinilor individuale, educaţiei şi potenţialului de muncă cu oportunităţile de pe piaţa muncii pentru 1090 de membri ai grupului ţintă prin dezvoltarea şi furnizarea unor servicii de orientare şi consiliere profesională. 

– Creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale şi personale pentru minim 995 de membri ai grupului ţintă prin furnizarea unor programe de formare. 

– Crearea premizelor pentru începerea unei activităţi independente pentru un număr de minim 30 membri ai grupului ţintă prin furnizarea serviciilor de consultanţă. 

– Facilitarea accesului la piaţa muncii şi găsirea unui loc de muncă pentru un număr de minim 130 membri ai grupului ţintă prin furnizarea de servicii de mediere. 

Valoarea adăugată a proiectului este dată de utilizarea unor teste psihometrice moderne pentru evaluarea intereselor, personalităţii şi aptitudinilor pe baza cărora grupul ţintă va fi orientat către activitatea antreprenorială sau către 6 programe de formare profesională destinate ocupaţiilor specifice departamentelor suport din cadrul firmelor ce activează în sectorul servicii.

Persoanele orientate către activitatea antreprenorială vor beneficia de consultanţă şi asistenţă pentru înfiinţarea şi operaţionalizarea unei afaceri iar cele formate vor beneficia la finalul cursurilor de servicii de mediere şi integrare pe piaţa muncii.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.