FMCG a fost un sector sigur pentru investitorii care au urmărit obţinerea de marje predictibile şi randamente stabile pe durata crizei economice. Cu toate...
fmcgFMCG a fost un sector sigur pentru investitorii care au urmărit obţinerea de marje predictibile şi randamente stabile pe durata crizei economice. Cu toate acestea, pe măsură ce situaţia economiei globale se îmbunătăţeşte, riscurile în creştere din industrie duc la pierderea interesului investitorilor.

Mai ales că, în ultimii 10 ani, companiile din industria de produse de larg consum au reuşit să-şi crească marjele de profit cu doar 0,6%.

În condiţiile în care asupra profitabilităţii se exercită presiuni, atât în pieţele dezvoltate cât şi în cele emergente, companiile de bunuri de consum vor fi nevoite să depună eforturi tot mai mari pentru a genera valoare pentru acţionarii lor, se arată în raportul EY – Margin Unlocked.

Comparativ cu alte industrii, marjele de profit din FMCG au fost previzibile şi stabile din 2003. Din acest motiv, sectorul a fost foarte atractiv pentru investitori pe timpul crizei economice.

În pofida programelor de creştere a productivităţii şi a eforturilor de reducere a costurilor, marja de profit a înregistrat o creştere foarte mică – de doar 0,6% pe toată durata crizei economice.

Din anul 2009, multe alte sectoare şi-au crescut progresiv marjele de profit. În sectorul tehnologiei, de exemplu, marjele au crescut de la 15,2%, la 19,4%, marcând un salt de 4,2 puncte procentuale.

Performanţa acţiunilor din sectorul de bunuri de larg consum a fost devansată de alte sectoare, ceea ce justifică preocuparea investitorilor în privinţa profitabilităţii şi a perspectivelor de creştere din acest sector. Acest lucru reprezintă, în plus, o potenţială vulnerabilitate.

Cu toate că acţiunile din sector au reprezentat o opţiune sigură pentru investitori pe durata crizei, companiile din FMCG vor fi nevoite să facă eforturi mai mari ca să-şi menţină acţionarii mulţumiţi şi pentru a-şi păstra atractivitatea pentru investitori.

Marje top 50 companii produse de larg consum

În condiţiile în care situaţia economiei globale se îmbunătăţeşte, tot mai multe alte sectoare, care au fost mai volatile până acum, ar putea să devanseze randamentul din sectorul FMCG.

Obstacole în calea îmbunătăţii marjelor

Companiile au identificat o serie de motive pentru care nu reuşesc să-şi crească eficient marjele. Potrivit raportului, 39% dintre companii consideră că prejudecata privind nivelul scăzut de creştere a marjelor din sector reprezintă principalul obstacol în calea îmbunătăţirii acestora. Alţi factori identificaţi ar fi: blocarea unor sume prea mari în costurile fixe, informaţiile insuficiente, lipsa de focus a echipei de conducere, precum şi o lipsă de abilităţi şi competenţe în privinţa marjelor.

Strategii de succes

O îmbunătăţire susţinută a profitabilităţii este una dintre cele mai eficiente căi de atragere a interesului investitorilor. Companiile de bunuri de larg consum trebuie să facă faţă, însă, la provocări venind din mai multe direcţii. Atât în pieţele dezvoltate cât şi în cele emergente, principalele direcţii de creştere fie au încetinit dramatic, fie au scăzut, iar permanenta presiune pe scăderea preţurilor din partea clienţilor, alături de creşterea costurilor de producţie, au făcut ca managementul marjelor să devină o provocare complexă.

Raportul EY – Margin unlocked – a analizat situaţia a 183 companii de bunuri de larg consum din întreaga lume, inclusiv companii care au adoptat un management neconvenţional al marjelor, pentru a afla ce anume face diferenţa pentru companiile performante din acest sector.

Per ansamblu, companiile de bunuri de larg consum recunosc că trebuie să adopte un management mai riguros al marjelor faţă de perioada anterioară.

Amploarea provocărilor cu care se confruntă acum sectorul FMCG implică o abordare nouă, integrată a managementului marjelor la nivelul întregii companii, pentru a genera valoare pentru acţionarii lor.

Studiul EY arată că multe companii de bunuri de larg consum au încă o abordare tactică reactivă în privinţa menţinerii sau a creşterii marjelor. Astfel, ele se mărginesc să facă doar unele schimbări punctuale, atât în privinţa profitului cât şi a pierderilor, care nu pot asigura o creştere a marjelor la nivelul întregii companii.

Trei factori critici pentru succes

Rezultale studiului arată că există diferenţe considerabile în privinţa performanţei în cadrul industriei. Există companii care au reuşit să evolueze împotriva curentului, înregistrând creşteri ale marjelor situate între 22,7% şi 28% – de mai mult de şapte ori mai mari comparativ cu performanţele înregistrate de alte companii din sector.

Raportul identifică trei factori-cheie determinanţi pentru succesul companiilor din FMCG care vizează performanţa în actualul context economic:

  • Liderii implicaţi care adoptă iniţiative de eliminare a barierelor din întreaga organizaţie şi de implementare a unor sisteme inovatoare şi neconvenţionale de îmbunătăţire a performanţei marjelor.
  • Investiţii în achiziţii de date care să poată oferi o perspectivă mai bună asupra business-ului şi să permită luarea de decizii mai rapid şi mai judicios.
  • Asigurarea unui management integrat al marjelor, de la un capăt la celălalt al procesului, care să nu se limiteze la reducerea de costuri şi la creşterea de preţuri, ci să reprezinte un model operaţional centrat pe îmbunăţirea marjelor.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.