Erasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat marți, 19 noiembrie, de Parlamentul...
students watching tvErasmus+, noul program al UE pentru educație, formare, tineret și sport, planificat să înceapă în ianuarie, a fost aprobat marți, 19 noiembrie, de Parlamentul European. Programul, care se va desfășura pe o perioadă de șapte ani și care are ca scop stimularea dezvoltării competențelor și a capacității de inserție profesională și sprijinirea modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională și pentru tineret, va beneficia de un buget de 14,7 miliarde euro, cu 40% mai mare decât nivelurile actuale.

Peste 4 milioane de persoane vor beneficia de sprijin pentru a studia, pentru a urma cursuri de formare profesională, pentru a munci sau pentru a desfășura activități de voluntariat în străinătate, printre acestea numărându-se 2 milioane de studenți din învățământul superior, 650.000 de ucenici și de elevi din învățământul profesional, precum și peste 500.000 de tineri implicați în programe de schimb de experiență sau de voluntariat în străinătate.

Studenții care intenționează să urmeze un program complet de studii de masterat în străinătate, pentru care rareori sunt disponibile granturi sau împrumuturi naționale, vor beneficia de o nouă schemă de garantare a împrumuturilor, gestionată de Fondul european de investiții. Erasmus+ va oferi, de asemenea, finanțare pentru personalul din educație și formare, pentru lucrătorii din domeniul tineretului și pentru parteneriate între universități, colegii, școli, întreprinderi și organizații non-profit.

Erasmus+ are trei obiective principale: două treimi din buget se alocă pentru oportunități de studiu în străinătate, atât pe teritoriul UE, cât și în afara sa, iar din restul bugetului se vor sprijini parteneriate între instituții de învățământ, organizații pentru tineret, întreprinderi, autorități locale și regionale și ONG-uri, precum și reforme de modernizare a educației și a formării profesionale și de promovare a inovării, a spiritului antreprenorial și a capacității de inserție profesională.

Noul program Erasmus+ combină toate schemele actuale ale UE pentru educație, formare profesională, tineret și sport, inclusiv Programul de învățare pe tot parcursul vieții (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programul „Tineret în acțiune” și cinci programe de cooperare internațională (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate). Acest lucru va facilita înțelegerea de către candidați a oportunităților disponibile, în timp ce alte simplificări vor facilita la rândul lor accesul la program.

Cine sunt beneficiarii Erasmus+?

2 milioane de studenți din învățământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să se formeze profesional în străinătate, inclusiv în cadrul a 450 000 de stagii de practică;

650.000 de ucenici și de elevi din învățământul profesional vor primi burse ca să studieze, să se formeze profesional sau să lucreze în străinătate;

800.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, formatori, membri ai personalului didactic și lucrători din domeniul tineretului vor avea posibilitatea de a preda sau de a oferi cursuri de formare profesională în străinătate;

200.000 studenții masteranzi care urmează un ciclu complet în altă țară vor beneficia de garanții ale împrumuturilor;

peste 500.000 de tineri vor putea desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la programe de schimb de experiență;

peste 25.000 de studenți vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce înseamnă a studia la cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate;

125.000 de școli, de instituții de învățământ profesional și de formare, de instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, de organizații pentru tineret și de întreprinderi vor primi finanțare pentru a institui 25.000 de „parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimbul de experiență și crearea contactelor cu piața muncii;

3.500 de instituții de învățământ și întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de „Alianțe ale cunoașterii” și „Alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial;

600 de parteneriate în domeniul sportului, inclusiv evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de asemenea de finanțare.

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.